Het RekenMachientje

Online berekening contante waarde

 

Het RekenBureau biedt gratis Het RekenMachientje aan. Een online rekengereedschap waarmee eenvoudig en snel een contante waarde berekening kan worden gemaakt.

 

Het RekenMachientje kunt u gebruiken wanneer u een jaarlijks terugkerend toekomstig schadebedrag wilt kapitaliseren. U kunt hierbij denken aan een schadepost voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of verlies van zelfwerkzaamheid.

 

Het RekenMachientje is een digitale versie van de in de personenschaderegeling bekende kapitalisatie-schijven en tabellen. In tegenstelling tot deze "papieren" versies biedt het de mogelijkheid een variabel rente-en inflatiepercentage te gebruiken. Bovendien wordt gerekend met de specifieke sterftekans (overlevingstafels GBM/GBV 2007-2012) per leeftijd in plaats van een gemiddelde correctiefactor per leeftijdscategorie te hanteren. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de eventuele fiscale consequenties. Bij een grote schadesom kan er sprake zijn van hierover verschuldigde vermogensrendementsheffing.

 

Het RekenMachientje is te gebruiken voor een eenvoudige berekening van de contante waarde. Voor meer complexe en gedetailieerde berekeningen is het raadzaam gebruik te maken van Het RekenProgramma. Dit programma biedt veel mogelijkheden voor het berekenen van verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud.

 Opleidingen

Door Het RekenBureau worden opleidingen verzorgd die verband houden met de berekening van personenschade. U kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:


Lees meer...

 Wijzigingen in 2015

wijzigingen 2014

In 2015 zijn er een aantal wetten en regelingen gewijzigd.

De belangrijkste hebben wij voor u op een rijtje gezet

 

Bekijk hier het overzicht.